UZSC en Vinzwemmers

Tot onze grote spijt heeft het UZSC-bestuur op 2 juli 2012 besloten de afdeling Vinzwemmen op te heffen met ingang van komend seizoen 2012-2013. 

Dit besluit is tot stand gekomen als zou geen vruchtbare samenwerking mogelijk zijn tussen UZSC en de vinzwemmers.
Ondanks verregaande toezeggingen en verduidelijking van de activiteiten van de vinzwemmers binnen UZSC heeft dit niet geleid tot een andere visie van het UZSC-bestuur. 

Achtergrondinformatie over het UZSC-bestuursbesluit om per 2 juli 2012 de afdeling vinzwemmen op te heffen, is te lezen door op naastliggende links verder te klikken.

Hierin o.a. berichtgeving van de VinCie naar de vinzwemmers,afspraken/verslagen tussen bestuur en VinCie maar ook de berichtgeving van bestuur naar UZSC-leden (niet vinzwemmers) omtrent de opheffing. Hierop hebben we als VinCie een reactie gestuurd met een verduidelijking van de situatie, gebaseerd op feiten en is een "uitgebreide samenvatting" van de zaken die voorafgingen aan het bestuursbesluit. Wellicht interessant om te lezen.
Onderbouwing niet ontvangen subsidie-gelden
VinCie naar UZSC-bestuur: onderbouwing subsidie-aanspraak

Afspraken VinCie met UZSC-bestuur om vinzwemmen te borgen
Afspraken UZSC-bestuur en VinCie

Mededeling van UZSC-bestuur naar VinCie dat vinzwemmen is opgeheven
Opheffen Vinzwemmen

Berichtgeving UZSC-bestuur naar UZSC-leden omtrent opheffen vinzwemmen en de reactie (uitleg op feiten) van de VinCie.
Stoppen met Vinzwemmen: berichtgeving bestuur UZSC en VinCie

Email van VinCie naar UZSC-bestuur met vraag naar aangeboden ondersteuning.
VinCie naar bestuur: vraag ondersteuning en berichtgeving naar vinzwemmers

Aanbod badwaterverhuur aan vinzwemmers
email 31-08-12 UZSC aan VinCie “badwater voor vinzwemmen”